Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nội dung trang web

B52 Casa cung cấp thông tin và nội dung trên trang web của mình chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin giải trí và giới thiệu dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin được hiển thị trên trang web.

Sự đảm bảo về tính bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm nếu có sự vi phạm bảo mật hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba hoặc các sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Thay đổi nội dung

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xoá bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi nội dung trang web.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Việc sử dụng các liên kết này là do ý chí riêng của bạn. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về tính xác thực, nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

Sự mất mát tài sản và rủi ro

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào, bao gồm mất mát tài sản, do việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tuân thủ quy định pháp luật

B52 Casa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Mọi hoạt động của bạn trên trang web phải tuân thủ các quy định pháp luật và không vi phạm các quyền của người khác.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật chính sách miễn trừ trách nhiệm này theo ý muốn của mình. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.